Nike Tiempo Legend V Q&A

[ENJOYZ 球鞋

我们与Nike Tiempo Legend系列第五代产品的开发团队 - Shawn Hoy,足球鞋产品总监,Aik Leong Lim,产品线经理与Karl Seamarks,设计师 – 坐在一起探讨了Tiempo Legend V背后的设计故事。

引进全新的技术与概念,Tiempo Legend V是Nike最具复古气息的传统风格鞋款,历经20年的历史,Nike Tiempo Legend V传承了始于94元祖款Tiempo的设计精神。

文章关键词:NikeTiempo传奇5